Arbetsgrupper

Här kan du se vem som är ansvarig för respektive arbetsgrupp samt ladda ner gruppens arbetsuppgifter. Medlemslista för de olika arbetsgrupperna finns på anslagstavlan i klubbhuset. Behöver arbetsgruppen köpa in material för sitt arbete kontakta materialförvaltaren så hjälper styrelsen till med detta.

Materialförvaltare
Lars Andersson
materialforvaltare@dbs.nu

Västra bryggan

Gruppansvarig:
Alexander 
alexander.wessely@gmail.com
Tel: 070 288 82 55

Klubbhuset & Gruva

Gruppansvarig:
Brunnander Gösta
gosta.brunnander@gmail.com
Tel: 070 828 17 54

Piren & Jollebryggan

Gruppansvarig:
Hamlan Karzan
karzan3@hotmail.com
Tel: 070 403 54 90

Vatten & Avlopp

Gruppansvarig:
Jan-Ove Widell
ove.widell@hotmail.se
Tel: 070 4970544

Östra bryggan

Gruppansvarig:
Jonas Öhlund
ohlund.jonas@gmail.com
Tel: 070 300 35 64

Elarbeten

Gruppansvarig:
Sebastian Hansson 
sebastian.hansson@utech.se
Tel: 08 121 305 65

Sublift

Gruppansvarig:
Niklas Jansson
hamnkapten@dbs.nu
Tel: 073 330 37 44

Medlemmar sökes!
Kontakta hamnkapten för intresseanmälan. 

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154