Arbetsgrupper

Här kan du se vem som är ansvarig för respektive arbetsgrupp samt ladda ner gruppens arbetsuppgifter. Medlemslista för de olika arbetsgrupperna finns på anslagstavlan i klubbhuset. Behöver arbetsgruppen köpa in material för sitt arbete kontakta materialförvaltaren så hjälper styrelsen till med detta.

Materialförvaltare
Lars Andersson
materialforvaltare@dbs.nu

Västra bryggan

Gruppansvarig:
Alexander 
alexander.wessely@gmail.com
Tel: 070 288 82 55

Klubbhuset & Gruva

Gruppansvarig:
Brunnander Gösta
gosta.brunnander@gmail.com
Tel: 070 828 17 54

Piren & Jollebryggan

Gruppansvarig:
Hamlan Karzan
karzan3@hotmail.com
Tel: 070 403 54 90

Vatten & Avlopp

Gruppansvarig:
Jan-Ove Widell
ove.widell@hotmail.se
Tel: 070 4970544

Östra bryggan

Gruppansvarig:
Jonas Öhlund
ohlund.jonas@gmail.com
Tel: 070 300 35 64

Elarbeten

Gruppansvarig:
Sebastian Hansson 
sebastian.hansson@utech.se
Tel: 08 121 305 65

Sublift

Gruppansvarig:
Niklas Jansson
hamnkapten@dbs.nu
Tel: 073 330 37 44

Medlemmar sökes!
Kontakta hamnkapten för intresseanmälan. 

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154