Säsongen går mot sitt slut och samtliga båtar skall vara upptagna senast 15/11. Även alla förtöjningslinor skall plockas bort från y-bommar senast detta datum. Har man glömt linor längst ut på y-bom kan man låna klubbekan och ro ut och lossa. Kvarlämnat förtöjningsgods plockas in genom styrelsens försorg – och det utgår då en avgift på 500 kr för platsinnehavaren.