Styrelsen har slutit en överenskommelse med grannklubben Örnsbergs båtklubb för att underlätta sjö- och torrsättning för medlemmar med båt på trailer.Du som önskar kan bli medlem i Örnsbergs båtklubb utan att erlägga inträdesavgiften på 550 kr. Du betalar då 300 kr i årlig medlemsavgift och en nyckeldeposition på 1000 kr. Detta ger dig fri tillgång till deras trailerramp.

Gå in på ÖBK´s hemsida och följ instruktionen. Uppge att du är medlem i Dalbo BS i samband med ansökan.
http://ornsbergsbatklubb.se/ansoka-om-medlemskap/ (Person som på eget initiativ redan gjort det ovan nämnda kan tyvärr inte få inträdesavgiften i retur.)

Överenskommelsen innebär att ÖBK´s medlemmar får nyttja vår mastkran utan kostnad.

För styrelsen
Fredrik Aronsson ordf.