Dalbo båtsällskap har tillfrågats och styrelsen har godkänt att Miljöförvaltningen kommer och gör mätningar på klubbens samtliga båtar. Mätningarna är avgiftsfria och omfattar samtliga plast- och träbåtar inom båtklubben. Resultatet rapporteras genom en samlad rapport där dels båtklubbens övergripande resultat och dels varje enskild båts resultat presenteras. Inga personuppgifter lämnas. Samtliga båtar kommer märkas med medlemsnummer av hamnkapten så att rätt mätresultat ska kunna kopplas samman med rätt båt.

Vid frågor:
Anna Constantinides
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöförvaltningen
Avdelningen för Hälsoskydd, enheten Skola och Miljö

Fredrik Aronsson
Ordförande
ordförande@dbs.nu