Höstmöte 18 november

Höstmötet äger rum måndagen den 18 november kl 19. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 oktober.
Hälsning Fredrik Aronsson, ordförande  Jesper Skog, sekreterare

 

 

 

 

Städdag

Nu är nästan alla båtar i sjön men vi har ju en del att städa innan vi kan börja njuta av båtlivet.

Tisdagen den 11 juni kl. 18.30 flyttar vi pallmaterial, trailers och har lite allmän sommarstädning

Klubben bjuder på korv och solsken.

Hälsningar
Hamnfogden

Sjösättning

I helgen, 11 och 12 maj,  kl. 08.00  är det sjösättning för resterande båtar (med undantag för de som ansökt om att få stå kvar på land).
Vid frågor angående sjösättningen, kontakta hamnkapten, hamnkapten@dbs.nu

Ni som inte har skickat in försäkringsbevis, skicka det till sekreterare@dbs.nu eller ta med det till sjösättningen.

Grillkväll

Grillkväll

14 maj kl. 19.00 anordnas det grillkväll och bjuds på Björns bästa burgare. För alla nya medlemmar kommer vi även ha ett kort informationsmöte för att senare ägna oss åt god mat och pingis. Den som slår vaktchefen får en egen övervakningskamera. Anmälan görs i BAS, på Facebook eller till klubbmästaren Björn klubbmastare@dbs.nu.

Ju fler desto trevligare!

Hälsningar
Styrelsen

Försäkringsbevis

Försäkringsbevis

Alla båtar i Dalbo båtsällskap måste vara försäkrade. Innan sjösättning ska alla medlemmar ha visat upp giltigt försäkringsbevis. Skicka till sekreterare@dbs.nu
Ange i ämnesrad: Försäkringsbevis + medlemsnummer.

/Sekreteraren

Informationskväll för blivande Sub-lift förare

Informationskväll för blivande Sub-lift förare

Klubben saknar fortfarande Sub-liftförare. Vid torrsättningen var det allt för få som fick göra allt för mycket. Denna arbetsgrupp måste vara minst 10 personer för att det ska flyta på smidigt. Idag har klubben 3 st förare och 3 st medlemmar som anmält intresse.

10 april kl. 18.30 kommer Fredrik Aronsson (ordförande) och Niklas Jansson (hamnkapten) ha en informations- och pröva på kväll för alla som vill testa att köra Sub-liften. Ni som är intresserade maila Niklas hamnkapten@dbs.nu och anmäl ert intresse.

Klubben måste få till denna arbetsgrupp annars får vi hyra förare vid torr- och sjösättning. Avgiften kommer då bli ca. 500-1000 kr per medlem och tillfälle.

Bottenfärger

Senast vid utgången av 2020 skall samtliga båtbottnar i klubben vara giftfria. Fortfarande förordar Stockholms miljöförvaltning att all giftig färg skall avlägsnas. Det pågår försök med spärrfärg, bekostade av SMBF, och hur försöken utfaller kan påverka miljöförvaltningens nuvarande ståndpunkt att inte förorda spärrfärg. Är man intresserad av att använda spärrfärg bör man invänta resultaten från försöket.

Styrelsen har beslutat att blästring av bottenfärg inte får förekomma på klubbens område. Återstår slipning eller färgborttagningsmedel+skrapning. Väljer du slipning använder du förslagsvis en oscillerande slipmaskin kopplad till en industridammsugare (t.ex Dustcontrol 2900 – finns att hyra). Inget slipdamm får läcka ut. Väljer du färgborttagningsmedel täcker du marken under båten så att medel + skraprester kan tas omhand. Bottenfärgsrester/damm lämnas till återvinningsstation (t.ex Sätra). Se till att skydda kropp och andningsvägar från giftiga ämnen.

Boka vakt med BAS

Fredagen den 15 mars, kl 10.00 aktiveras schemat för vaktbokning i BAS.

Här finns information om hur du bokar.
Det finns även ett testschema aktivt för den som vill pröva innan.

Vid behov kommer styrelsen ha en ”bokningskväll” där vi kan hjälpa till med era bokningar.
Kontakta vaktchefen och anmäl ditt intresse så återkommer vi med ett datum.

/Sekreteraren

Förarbevis

Efter att ha fått båtplats i Dalbo BS har man ett år på sig att ta förarbevis. Vi samarbetar med Sjölotsen som har utbildningar för båtfolk.

16-17 mars har Sjölotsen en förarbeviskurs hos Mälarhöjdens båtklubb, dit även Dalbo-medlemmar är hjärtligt välkomna. Priset för kursen är 1200 kr + 500 kr material (tillkommer 500 kr i provavgift som betalas direkt till provförrättaren).

Kontakta christer@sjolotsen.se för anmälan.

Om datum inte passar dig kontakta gärna Christer för information om andra utbildningstillfällen. Du kan naturligtvis välja att ta förarbevis på annat sätt – viktigt bara att du gör det inom ett år från att du fått båtplats i klubben.

Hälsning Fredrik Aronsson