Höstmötet äger rum måndagen den 18 november kl 19. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 oktober.
Hälsning Fredrik Aronsson, ordförande  Jesper Skog, sekreterare