Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap – som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats.
Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr

OBS! Den högsta vikt på båtar som klubben kan sjösätta/torrsätta är max 9,5 ton.

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan om medlemskap enligt blankett “ansöka om medlemskap”
2) Betala 2400 kr till BG 5581-4610 (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift)
3) Vid ansökan om båtplats fyll även i blanketten “ansöka om båtplats”
4) Skicka allt till Dalbo BS Box 464, 126 04 Hägersten

Finns även en grön brevlåda inne i klubbhuset där handlingarna kan lämnas.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

… ur hamnföreskrifterna …

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.