Välkommen till Dalbo Båtsällskap i Hägersten!

Viktiga datum

 

-21 maj kl. 18.00 Städdag, obligatorisk närvaro (7/5 inställd)

-15 mars kl. 10.00 Vaktschemat öppnar.

 -13 februari kl. 19.00 Årsmöte

-27-28 april Sjösättning. Mer info kommer.

Tänk på att klubbhuset inte får nyttjas för något speciellt 2 veckor före och 2 veckor efter sjösättning

OBS! Alla med båt skall innan sjösättning skicka in sitt försäkringsbevis till vaktchefen på vaktchef@dbs.nu  

 

/Styrelsen                                 

 

 

 

 

 

21 maj, kl. 18.00 Städdag med obligatorisk närvaro.

Tisdag den 21 maj kl. 18.00 är det obligatorisk städdag. Det kommer att bjudas på grillkorv & dryck. Välkomna!

Förarbevis

Nautisk kompetens i form av minst förarbevis är obligatoriskt för medlem med båt i sällskapet. Du har ett år på dig att visa upp giltigt förarbevis från det att du tilldelats båtplats. Klubben erbjuder er möjligheter att gå dessa kurser. Här kommer ett erbjudande...

Vaktschema 2024

Hej medlemmar, Nu är det hög tid att börja fundera på vilka datum ni vill gå er nattvakt! Bokningen öppnas den 15 mars, klockan 10.00. Bokning av vaktpass sker via BAS. Logga in på er BAS profil här: https://bas.batunionen.se/ Klicka på fliken schema, välj ...

Nautisk kompetens

Nautisk kompetens i form av förarbevis är obligatoriskt för medlem med båt i sällskapet. Du har ett år på dig att visa upp giltigt förarbevis från det att du tilldelats båtplats. För att hjälpa till att uppnå detta, så kan vi nu i ett samarbete med Navigationsskola...

Årsmöte 2024

Välkomna till årsmötet 2024. 13/2 Kl. 19.00 i Klubbhuset Kom i tid. /Styrelsen

Arbetsplikt 23/5 kl.18.00

Tisdagen den 23/5 kl 18.00 är det obligatorisk arbetsplikt för alla medlemmar. Vi har en del stora jobb som behöver göras då. Klubbmästaren bjuder på något gott att äta!

Arbetsdag lördagen den 6 maj.

Det behövs 6 personer för att fixa kättingarna på västra bryggan, samt lite under på mastbryggan. Vi behöver 6 st för att fixa kättingarna på västra bryggan. Anmäl er på dalbo@dbs.nu för mer info. /Styrelsen

Nytt båtplatsavtal

23 Mars kl 18 och framåt kommer några ur styrelsen att vara på plats i klubbhuset med nya båtplatsavtal till alla. Kom ner och skriv i ert avtal nu innan sjösättningen. Alla med båt ska få ett nytt avtal och bifogat till det så kommer det att finnas en bilaga där ni...

Nu har vaktschemat öppnat

Nu har vaktschemat öppnat, så man kan gå in och boka upp sitt/sina vaktpass för säsongen. Nya medlemmar och östra bryggan behöver i år boka 2 st nattpass. För mera info eller frågor kontakta vaktchefen Karzan. Mailadress finns på hemsidan.

Sub-lift förare sökes! Kontakta hamnkapten vid intresse.

Letar du båtplats? Här finns info.

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154