Klubbhuset får disponeras av varje medlem med familj. Medlem ansvarar för att dess familj följer föreskrifter och direktiv. Om huset nyttjas under pågående vaktpass skall stor hänsyn tagas till tjänstgörande nattvakter.

Avlysning

Styrelsen får avlysa klubbhuset för övriga då särskilda arrangemang så påfordrar.

Fester

Endast fester arrangerade av klubben får förekomma i klubbhuset – enskilda medlemmar får alltså inte ordna fester där.

Övernattning

Övernattning i klubbhuset är inte tillåtet.

Städning

Varje medlem är skyldig att städa efter sig och bidra till att ordning råder. Nattvakten skall utföra städning enligt anvisningarna i vaktpärmen.

Telefon

Telefonen får fritt disponeras för samtal rörande sälIskapets verksamhet. För privata samtal betalas självkostnadspris i sparbössan enligt anslagen
taxa.

Bredband

Trådlöst nätverk får fritt disponeras av sällskapets medlemmar.

Bastun

Bastu och dusch får fritt disponeras av sällskapets medlemmar. Efter utnyttjande skall golv och bastulavar avtorkas – skriv sedan upp ditt namn på checklistan. Alla personliga persedlar skall medtagas.