ev. förstaAngående lån & utnyttjande av DBS klubbhus:

 Klubbhuset får lånas & nyttjas av klubbmedlemmar för enklare sammankomster med familj och vänner under icke båtsäsong. Dock inte två veckor före första sjösättning eller två veckor efter sista torrsättning.

Däremot finns några regler att förhålla sig till när detta sker.

 • För att få nyttja klubbhuset för egen sammankomst måste en förfrågan med tidpunkt och antal deltagare mailas till klubbmastare@dbs.nu i god tid. När vi godkänt “bokningen” (egentligen bara att vi kollar att det inte krockar med något annat inbokat) så skickas ett svarsmail till er.
 • Föreningsmöten, annat än klubbens egna möten är inte tillåtet.
 • Klubbhuset får inte avlysas av medlem för detta. Dvs. alla medlemmar har fortfarande tillträde till klubbhuset under lånet/nyttjandet av detta, och har rätt att befinna sig där även om sammankomsten är av privat karaktär.
 • Senast 22.30 skall klubbhuset vara städat och återställt (se nedan), för att ev. nattvakt skall kunna nyttja detta under sin vaktperiod.
 • Klubbens generella ordningsregler för skall naturligtvis följas.
 • Efter avslutad sammankomst skall hela klubbhuset återställas till ursprungligt skick.
 • All disk vara diskad och undanplockad.
 • Alla bord & stolar återställda.
 • Alla bord och bänkar vara avtorkade.
 • Toaletterna rengjorda.
 • Alla golv skurade.
 • Alla sopor kastade i därtill avsedd plats.

 

 

Om detta missköts, så kan ev. städkostnad debiteras bokande medlem.