Angående lån & utnyttjande av DBS klubbhus:

 Klubbhuset får lånas & nyttjas av klubbmedlemmar för enklare sammankomster med familj och vänner då det inte utnyttjas av kurser eller annat inbokat.

Däremot finns några regler att förhålla sig till när detta sker.

 • För att få nyttja klubbhuset för egen sammankomst måste en förfrågan med tidpunkt och antal deltagare mailas till klubbmastare@dbs.nu i god tid. När vi godkänt “bokningen” (egentligen bara att vi kollar att det inte krockar med något annat inbokat) så skickas ett svarsmail till er.
 • Föreningsmöten, annat än klubbens egna möten är inte tillåtet.
 • Klubbhuset får inte avlysas av medlem för detta. Dvs. alla medlemmar har fortfarande tillträde till klubbhuset under lånet/nyttjandet av detta, och har rätt att befinna sig där även om sammankomsten är av privat karaktär.
 • Senast 22.30 skall klubbhuset vara städat och återställt (se nedan), för att nattvakten skall kunna nyttja detta under sin vaktperiod.
 • Klubbens generella ordningsregler för skall naturligtvis följas.
 • Efter avslutad sammankomst skall hela klubbhuset återställas till ursprungligt skick.
 • All disk vara diskad och undanplockad.
 • Alla bord & stolar återställda.
 • Alla bord och bänkar vara avtorkade.
 • Toaletterna rengjorda.
 • Alla golv skurade.
 • Alla sopor kastade i därtill avsedd plats.

 

Naturligtvis följer vi rekommendationer från FHM angående Covid-19 vid våra sammankomster.

Om detta missköts, så kan ev. städkostnad debiteras bokande medlem.