Nybliven medlem

Nycklar

Nyckel-tag kan du utkvittera mot avgift – med den har du tillgång till klubbhusets ovanvåning. Tilldelas du båtplats blir även verkstad och bryggor tillgängliga för dig.
För vägbommen kan nyckel eller nyckelkort utkvitteras mot av avgift.

Lösenord hemsida:

Detta står på din avi samt på anslagstavlan i klubbhuset.

Tidningen Båtliv

Då Dalbo BS är medlem i den rikstäckande intresseorganisationen SBU ingår en prenumeration på tidningen Båtliv. Den kommer direkt hem till dig.

Medlem utan båtplats

Som medlem utan båtplats är du välkommen på årsmöte, höstmöte och andra medlemsmöten. Du är även välkommen att deltaga på de sociala sammankomsterna som klubben bjuder in till. Navigationskurser ledande till förarbevis och kustskeppare hålls regelbundet i klubben.

Medlem med båtplats

Tilldelas du båtplats tecknar du ett båtplatsavtal med sällskapet. Åtaganden som tillkommer är: nattvakt, arbetsplikt (fn. 6 tim/år) används Sublift för sjösättning/båtupptagning av din båt gäller obligatorisk närvaro och medhjälp vid dessa tillfällen, har du båtplats på västra bryggan eller på piren är vårstädningen i maj obligatorisk udda år – jämna år är det östra bryggans båtägare som har obligatorisk närvaro. Nautisk kompetens i form av förarbevis är obligatoriskt för medlem med båt i sällskapet. Du har ett år på dig att visa upp giltigt förarbevis från det att du tilldelats båtplats.