Om Dalbo Båtsällskap 

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett
gott kamrat- och sjömanskap.

Dalbo Båtsällskap är medlem i Svenska Båtunionen som bevakar båtlivets intressen och fungerar som en samlande kraft för båtklubbar över hela landet. Läs mer här.

Historia

Dalbo Båtsällskap bildades 1947. Klubben låg då vid Ekensbergsbryggan i Gröndal, alldeles vid Essingeledens fäste. Klubben var då en renodlad motorbåtsklubb. Men DBS var tvungen att flytta, och 1985 flyttade vi till vår nuvarande plats i Hägerstenshamnen.

 

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154