Vinterförvaring

  • Mast ska märkas med namn och medlemsnummer i mastskjulet.
  • Jolle ska märkas med namn och medlemsnummer i jollestället.
  • Täckställningen får max sticka ut 50 cm på varje sida om båten.
  • Tackställningen får inte fästas i lösa stöttor.
  • Hål alltid rent och snyggt runt båten