Medlems och båtavgifter

Inträdesavgifter – 2019 Engångsavgifter
Inträdesavgift 2000 kr
Deposition 2500 kr
Nyckelavgift 250 kr
Medlemsavgift – 2019 Årsavgifter
Enskild vuxen medlem 400 kr
Familjemedlem 100 kr
Junior (upp till 18 år) 100 kr
Sommarplats 2019
Sjösättning sublift 1000 kr
Bryggplats: grundavgift + båtbredd i dm 400 kr + (70 kr x antal dm)
Jolle eller kanot (max 4x1,5 m) 500 kr
Vinterplats – 2019
Torrsättning sublift 1000 kr
Vinterplats: (båtens längd + 1m) x (båtens bredd + 1m) 70 kr / m2
Övriga avgifter
Elkostnad elkostnad +3kr / kWh
Vimpel 80 kr
Klubbnål 50 kr
Virkesstick i verkstaden 300 kr/år
Straffavgifter
Miljöavgift, avvikelse mot miljöföreskrifterna
2500 kr
Ej fullgjord nattvakt 2000 kr + nytt pass
Utebliven arbetsplikt
1000 kr
Ej intagen förtöjning
500 kr

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154