Medlems och båtavgifter

Inträdesavgifter – 2019 Engångsavgifter
Inträdesavgift 2000 kr
Deposition 2500 kr
Nyckelavgift 250 kr
Medlemsavgift – 2019 Årsavgifter
Enskild vuxen medlem 400 kr
Familjemedlem 100 kr
Junior (upp till 18 år) 100 kr
Sommarplats 2019
Sjösättning sublift 1000 kr
Bryggplats: grundavgift + båtbredd i dm 400 kr + (70 kr x antal dm)
Jolle eller kanot (max 4×1,5 m) 500 kr
Vinterplats – 2019
Torrsättning sublift 1000 kr
Vinterplats: (båtens längd + 1m) x (båtens bredd + 1m) 70 kr / m2
Övriga avgifter
Elkostnad elkostnad +3kr / kWh
Vimpel 80 kr
Klubbnål 50 kr
Virkesstick i verkstaden 300 kr/år
Straffavgifter
Miljöavgift, avvikelse mot miljöföreskrifterna
2500 kr
Ej fullgjord nattvakt 2000 kr + nytt pass
Utebliven arbetsplikt
1000 kr
Ej intagen förtöjning
500 kr

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154