Båtplatsavtal

För att få rätten att utnyttja en båtplats i Dalbo båtsällskap måste man teckna ett båtplatsavtal. Detta avtal ger båtägaren och sällskapet både rättigheter men även skyldigheter mot varandra. Syftet är att vi skall uppnå en trivsel i hamnen för alla medlemmar.

Ladda ner och skriv ut båtplatsavtalet. Läs igenom, skriv under och lämna i klubbens brevlåda.

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154