Bryggor och förtöjning

  1. Förtöj båten som bilden visar, så att den med sträckta linor och med fjädrarna i vila ligger ca 40 cm från bryggan. OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll (för att fungera). Det är inte tänkt att ha förtöjningsöglor i land på bryggan.
  2. Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med schackel, kaus och godkända gummidämpare av rätt dimension.
  3. Använd således gummidämpare av kraftig typ i både för och akter. Gummidämparna får inte sträckas ut helt vid hård belastning. Metall fjädrar bör inte användas eftersom de förstör y-bommarna.
  4. Låsning med kätting görs runt Y-bommens huvudbalk, se figur.
  5. Om båten är för kort för y-bommarna, använd de extra förtöjningsöglorna, som sitter en bit in på y-bommarna akterifrån och som skall finnas på de båtplatser där detta kan vara aktuellt. (Om båten är för lång, eller inre öglor saknas, kontakta hamnkapten.)
  6. Använd tillräckligt stora fendertar och minst 2 på varje sida.
  7. Stävskydd är också aktuellt på bryggorna. Då sådana är både svårmonterade och viktiga ur estetisk synvinkel bör du först tala med hamnkapten för gemensam/acceptabel lösning

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154