Styrelse

Ledamoter och revisor väljs för en tid av två år, övriga förtroendevalda ett år.
Ordförande, hamnfogde, materialförvaltare och klubbmästare väljs udda år.
Kassör, sekreterare, hamnkapten och vaktchef väljs jämna år.

Saknas

Saknas

Ordförande

ordforande@dbs.nu

Magnus Alden

Magnus Alden

Sekreterare

sekreterare@dbs.nu

Jeromy Kröhnert

Jeromy Kröhnert

Hamnfogde

Tel: 073 431 06 26
hamnfogde@dbs.nu

Niklas Jansson

Niklas Jansson

Hamnkapten

Tel: 073 330 37 44
hamnkapten@dbs.nu

Ewelina Wojciak

Ewelina Wojciak

Kassör

073 989 96 32
kassor@dbs.nu

Karzan Hamlan

Karzan Hamlan

Vaktchef

vaktchef@dbs.nu

Lars Andersson

Lars Andersson

Materialforvaltare

Tel: 073 533 69 54
materialforvaltare@dbs.nu

Björn Gunnebro

Björn Gunnebro

Klubbmästare

Tel: 070 090 94 74
klubbmastare@dbs.nu

Revisor
Revisor väljs för en tid av två år.

Henry Brage

Henry Brage

Revisor

Tel: 076 800 44 80

Niclas Larsson

Niclas Larsson

Revisor

Valberedning
Övriga förtroendevalda väljs för en tid av ett år.

Dag Avango

Dag Avango

Valberedare

Tel: 073 378 85 79
valberedning@dbs.nu

Oskar Jonsson

Oskar Jonsson

Valberedare

Tel: 072 973 44 88
valberedning@dbs.nu

 

Stefan Herou

Stefan Herou

Valberedare

valberedning@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154