Styrelse

Ledamoter väljs för en tid av två år, övriga förtroendevalda ett år.
Ordförande, hamnfogde, materialförvaltare och klubbmästare väljs udda år.
Kassör, sekreterare, hamnkapten och vaktchef väljs jämna år.

Fredrik Aronsson

Fredrik Aronsson

Ordförande

Tel: 073 074 11 43
ordforande@dbs.nu

 

Niklas Jansson

Niklas Jansson

Hamnkapten

Tel: 073 330 37 44
hamnkapten@dbs.nu

Jeromy Kröhnert

Jeromy Kröhnert

Hamnfogde

Tel: 073 431 06 26
hamnfogde@dbs.nu

Jesper Skoog

Jesper Skoog

Sekreterare

Tel: 070 787 28 91
sekreterare@dbs.nu

Ewelina Wojciak

Ewelina Wojciak

Kassör

073 989 96 32
kassor@dbs.nu

Sebastian Herreryd

Sebastian Herreryd

Vaktchef

Tel: 070 395 04 58
vaktchef@dbs.nu

Lars Andersson

Lars Andersson

Materialforvaltare

Tel: 073 533 69 54
materialforvaltare@dbs.nu

Björn Gunnebro

Björn Gunnebro

Klubbmästare

Tel: 070 090 94 74
klubbmastare@dbs.nu

Övriga förtroendevalda

Övriga förtroendevalda väljs för en tid av ett år.

Dag Avango

Dag Avango

Valberedare

Tel: 073 378 85 79

Oskar Jonsson

Oskar Jonsson

Valberedare

Tel: 070 544 23 29
valberedning@dbs.nu

 

Henry Brage

Henry Brage

Revisor

Tel: 076 800 44 80

Saknas

Saknas

Miljöombud

Frågor hänvisas till ordföranden.

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154