Styrelse

Ledamoter och revisor väljs för en tid av två år, övriga förtroendevalda ett år.
Ordförande, hamnfogde, materialförvaltare och klubbmästare väljs udda år.
Kassör, sekreterare, hamnkapten och vaktchef väljs jämna år.

Bo Bizzarina

Bo Bizzarina

Ordförande

Stefan Herou

Stefan Herou

Sekreterare

Jeromy Kröhnert

Jeromy Kröhnert

Hamnfogde

Vakant

Vakant

Hamnkapten

Ewelina Wojciak

Ewelina Wojciak

Kassör

Karzan Hamlan

Karzan Hamlan

Vaktchef

Tommy Widell

Tommy Widell

Materialforvaltare

Björn Gunnebro

Björn Gunnebro

Klubbmästare

Stellan Pettersson

Stellan Pettersson

Miljöombud

Revisor
Revisor väljs för en tid av två år.

Henry Brage

Henry Brage

Revisor

Tel: 076 800 44 80

Vakant

Vakant

Revisor

Valberedning
Övriga förtroendevalda väljs för en tid av ett år.

Karin Foss

Karin Foss

Valberedare

Mia Härlin-Jones

Mia Härlin-Jones

Valberedare

Martin Edfeldt

Martin Edfeldt

Valberedare

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154