Kalendarium

24 februari, 2020
 • Årsmöte

  24 februari, 2020  19:00 - 20:00

  Dalbo Båtsällskap, Torslowsbacken 1, 129 37 Hägersten, Sverige

  Google Calendar

31 oktober, 2020
 • Samtliga förtöjningar ska vara intagna.

  31 oktober, 2020  Google Calendar

7 januari, 2021
 • Sista dag att lämna motion till årsmötet

  7 januari, 2021  Google Calendar

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154