Verkstaden

Verkstaden och klubbens verktyg får användas av klubbens medlemmar. Medlem under 18 år skall ha målsmans tillstånd.

Envar ansvarar för att verktyg återlämnas på sina platser, rengjorda och i fullgott skick. Personlig materiel och egna verktyg skall avlägsnas från verkstaden efter avslutat arbetspass.

Eventuell skada, anmäls till materialförvaltaren.

Heta eller på annat sätt brandfarliga arbeten får ej förekomma i verkstaden.

Målningsarbeten skall utföras på därtill anvisad plats Färg, lösningsmedel och annat brandfarligt eller hälsovådligt får ej kvarlämnas.

Envar måste följa sällskapets miljöpolicy och de föreskrifter som är knutna till dessa.

Varje medlem är skyldig att informera sig om de säkerhetsföreskrifter som gäller i verkstaden och använda lämplig skyddsutrustning. Allt arbete i verkstaden sker på egen risk.

Minderåriga får under inga omständigheter lämnas utan uppsikt i verkstaden.

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154