Sjösättning

Sjösättningarna kan genomföras på vardagskvällar helger. När sublift-gruppen planering är färdigt aktiveras gällande schema och medlemmarna meddelas. Bokningen av sjösättningen görs via BAS.

Datum för sjösättning

Sjösättning sker normalt under perioden april – maj.
Ditt sjösättningsdatum anslås på klubbens anslagstavla och på hemsidan.

 

 Att tänka på vid sjösättning:

  • Städa runt båten. Allt skräp och löst pallmaterial ska avlägsnas. Endast bockar eller vagga ska finnas vid båten.
  • Fäst en tamp i för och akter av båten, dessa linor behövs för vid sjösättningen.
  • Märk bockar och vaggor med “För” respektive “Akter” och markera kölens läge i vaggan med ett par enkla streck innan båten lyfts. Detta underlättar väsentligt vid upptagningen i höst. 
  • Båtägaren får själv skydda båten mot repor från slingen. OBS! använd ej papper.
  • Kontrollera båtens slingmarkeringar. 
  • Märk pallnings- och täckningsmaterial som skall ställas inom klubbens område med medlemsnummer och namn.
  • Det är viktigt att vi alla hjälps åt hela sjösättningsdagen, så inget eget arbete innan arbetspasset avslutas.
  • Glykol skall lämnas i Miljöboden.

Båtförsäkring

Alla båtar i klubben måste vara försäkrade. Ingen sjösättning av båt som saknar försäkring.

Sub-lift förare sökes

Kontakta hamnkaptenen om du är intresserad av att hjäpa till:
Niklas Jansson
hamnkapten@dbs.nu

Egenkontroll av fritidsbåt

Svenska Båtunionens checklista och instruktioner för egenkomtroll av båten kan du ladda ner här.

Trailerbåtar

Klubben har slutit en överenskommelse med grannklubben Örnsbergs båtklubb för att underlätta sjö- och torrsättning för medlemmar med båt på trailer. Du som önskar kan bli medlem i Örnsbergs båtklubb utan att erlägga inträdesavgiften. Du betalar en årlig medlemsavgift och en nyckeldeposition till Örnsbergs båtklubb. Detta ger dig sedan fri tillgång till deras trailerramp.

Gå in på ÖBK´s hemsida och för aktuella avgifter följ instruktioner. Uppge att du är medlem i Dalbo BS i samband med ansökan.

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154