Sjösättning

Sjösättningarna kan genomföras på vardagskvällar helger. När sublift-gruppen planering är färdigt aktiveras gällande schema och medlemmarna meddelas. Bokningen av sjösättningen görs via BAS.

Datum för sjösättning

Sjösättning sker normalt under perioden april – maj.
Ditt sjösättningsdatum anslås på klubbens anslagstavla och på hemsidan.

 

 Att tänka på vid sjösättning:

  • Städa runt båten. Allt skräp och löst pallmaterial ska avlägsnas. Endast bockar eller vagga ska finnas vid båten.
  • Fäst en tamp i för och akter av båten, dessa linor behövs för vid sjösättningen.
  • Märk bockar och vaggor med “För” respektive “Akter” och markera kölens läge i vaggan med ett par enkla streck innan båten lyfts. Detta underlättar väsentligt vid upptagningen i höst. 
  • Båtägaren får själv skydda båten mot repor från slingen. OBS! använd ej papper.
  • Kontrollera båtens slingmarkeringar. 
  • Märk pallnings- och täckningsmaterial som skall ställas inom klubbens område med medlemsnummer och namn.
  • Det är viktigt att vi alla hjälps åt hela sjösättningsdagen, så inget eget arbete innan arbetspasset avslutas.
  • Glykol skall lämnas i Miljöboden.

Båtförsäkring

Alla båtar i klubben måste vara försäkrade. Ingen sjösättning av båt som saknar försäkring.

Sub-lift förare sökes

Kontakta hamnkaptenen om du är intresserad av att hjäpa till:
Niklas Jansson
hamnkapten@dbs.nu

Egenkontroll av fritidsbåt

Svenska Båtunionens checklista och instruktioner för egenkomtroll av båten kan du ladda ner här.

Trailerbåtar

Klubben har slutit en överenskommelse med grannklubben Örnsbergs båtklubb för att underlätta sjö- och torrsättning för medlemmar med båt på trailer. Du som önskar kan bli medlem i Örnsbergs båtklubb utan att erlägga inträdesavgiften. Du betalar en årlig medlemsavgift och en nyckeldeposition till Örnsbergs båtklubb. Detta ger dig sedan fri tillgång till deras trailerramp.

Gå in på ÖBK´s hemsida och för aktuella avgifter följ instruktioner. Uppge att du är medlem i Dalbo BS i samband med ansökan.

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154