Sjösättning

Sjösättningarna kan genomföras på vardagskvällar helger. När sublift-gruppen planering är färdigt aktiveras gällande schema och medlemmarna meddelas. Bokningen av sjösättningen görs via BAS.

Datum för sjösättning

Sjösättning sker normalt under perioden april – maj.
Ditt sjösättningsdatum anslås på klubbens anslagstavla och på hemsidan.

 

 Att tänka på vid sjösättning:

  • Städa runt båten. Allt skräp och löst pallmaterial ska avlägsnas. Endast bockar eller vagga ska finnas vid båten.
  • Fäst en tamp i för och akter av båten, dessa linor behövs för vid sjösättningen.
  • Märk bockar och vaggor med ”För” respektive ”Akter” och markera kölens läge i vaggan med ett par enkla streck innan båten lyfts. Detta underlättar väsentligt vid upptagningen i höst. 
  • Båtägaren får själv skydda båten mot repor från slingen. OBS! använd ej papper.
  • Kontrollera båtens slingmarkeringar. 
  • Märk pallnings- och täckningsmaterial som skall ställas inom klubbens område med medlemsnummer och namn.
  • Det är viktigt att vi alla hjälps åt hela sjösättningsdagen, så inget eget arbete innan arbetspasset avslutas.
  • Glykol skall lämnas i Miljöboden.

Trailerbåtar

Klubben har slutit en överenskommelse med grannklubben Örnsbergs båtklubb för att underlätta sjö- och torrsättning för medlemmar med båt på trailer. Du som önskar kan bli medlem i Örnsbergs båtklubb utan att erlägga inträdesavgiften. Du betalar en årlig medlemsavgift och en nyckeldeposition till Örnsbergs båtklubb. Detta ger dig sedan fri tillgång till deras trailerramp.

Gå in på ÖBK´s hemsida och för aktuella avgifter följ instruktioner. Uppge att du är medlem i Dalbo BS i samband med ansökan.

Örnsbergs båtklubb

Box 9054
126 09 Hägersten

Tel.: 08 – 645 05 08
info@ornsbergsbatklubb.se
ornsbergsbatklubb.se

Org. nr. 802003-9445

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154