Torrsättning

Torrsättningarna kan genomföras på vardagskvällar helger. När sublift-gruppen planering är färdigt aktiveras gällande schema och medlemmarna meddelas. Bokningen av torrsättningen görs via BAS.

Datum för torrsättning

Torrsättningen sker normalt under perioden september – oktober. 
Datum anslås på klubbens anslagstavla och på hemsidan .

Önskemål om att ha båt i sjön under vintern meddelas hamnkapten senast sista augusti.

Båt som inte upptages i DBS regi skall ha lämnat hamnplatsen senast den 31 oktober om inget annat avtalats.

Samtliga förtöjningar ska vara intagna senast 31 oktober.

 

Att tänka på vid torrsättning:

  • Fäst en tamp i för och akter av båten.
  • Markera på båten var du önskar akterslinget. Ansvaret för placeringen är båtägarens.
  • Förbered ditt pallningsmaterial och försäkra dig om att det är i gott skick och är anpassat för subliften.
  • Spolning av båtbotten med slang eller högtrycksspruta är endast tillåtet för båtar med epoxibehandlad botten.
  • Ta bort din bryggförtöjning när arbetspasset är avslutat.
  • Spillolja och glykol skall lämnas i Miljöboden. 

Miljöboden

Här kan du lämna:

  • Glykol
  • Spillolja
  • Batterier

Trailerbåtar

Klubben har slutit en överenskommelse med grannklubben Örnsbergs båtklubb för att underlätta sjö- och torrsättning för medlemmar med båt på trailer. Du som önskar kan bli medlem i Örnsbergs båtklubb utan att erlägga inträdesavgiften. Du betalar en årlig medlemsavgift och en nyckeldeposition till Örnsbergs båtklubb. Detta ger dig sedan fri tillgång till deras trailerramp.

Gå in på ÖBK´s hemsida och för aktuella avgifter följ instruktioner. Uppge att du är medlem i Dalbo BS i samband med ansökan.

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154