Torrsättning

Torrsättningarna kan genomföras på vardagskvällar helger. När sublift-gruppen planering är färdigt aktiveras gällande schema och medlemmarna meddelas. Bokningen av torrsättningen görs via BAS.

Datum för torrsättning

Torrsättningen sker normalt under perioden september – oktober. 
Datum anslås på klubbens anslagstavla och på hemsidan .

Önskemål om att ha båt i sjön under vintern meddelas hamnkapten senast sista augusti.

Båt som inte upptages i DBS regi skall ha lämnat hamnplatsen senast den 31 oktober om inget annat avtalats.

Samtliga förtöjningar ska vara intagna senast 31 oktober.

 

Att tänka på vid torrsättning:

  • Fäst en tamp i för och akter av båten.
  • Markera på båten var du önskar akterslinget. Ansvaret för placeringen är båtägarens.
  • Förbered ditt pallningsmaterial och försäkra dig om att det är i gott skick och är anpassat för subliften.
  • Spolning av båtbotten med slang eller högtrycksspruta är endast tillåtet för båtar med epoxibehandlad botten.
  • Ta bort din bryggförtöjning när arbetspasset är avslutat.
  • Spillolja och glykol skall lämnas i Miljöboden. 

Miljöboden

Här kan du lämna:

  • Glykol
  • Spillolja
  • Batterier

Trailerbåtar

Klubben har slutit en överenskommelse med grannklubben Örnsbergs båtklubb för att underlätta sjö- och torrsättning för medlemmar med båt på trailer. Du som önskar kan bli medlem i Örnsbergs båtklubb utan att erlägga inträdesavgiften. Du betalar en årlig medlemsavgift och en nyckeldeposition till Örnsbergs båtklubb. Detta ger dig sedan fri tillgång till deras trailerramp.

Gå in på ÖBK´s hemsida och för aktuella avgifter följ instruktioner. Uppge att du är medlem i Dalbo BS i samband med ansökan.

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154