Information BAS

Dalbo Båtsällskap använder systemet BAS-K som administrativt system för sin hantering av medlemmar, båtplatser, båtar, etc. System används idag av över 300 andra båtklubbar i Sverige. BAS-K tillhandahålls av Svenska Båtunionen.

Du har via e-post fått ett personligt login-ID med lösenord. Har du inte fått det kontakta sekreterare@dbs.nu.

I BAS-K medlemsregister får du tillgång till :
– Bokning vakt och torr/sjösättning
– Medlemsregister
– Dina fakturor

Inloggning

Den första bild du ser om du följer länken Logga in BAS via menyn längst upp till höger på sidan eller går direkt till Båtunionens sida.

Ange Användarnamn och Lösenord som du fått i mailet, du kommer nu du till de Allmänna villkor vilket du bara får första gången som du loggar in i systemet dessa måste du godkänna för att kunna boka. Det finns även knapp så man kan logga in via Facebook, om du lägger in ditt lösenord och användarnamn som du fått via mail behöver du sedan endast nästa gång trycka på Facebook knappen.

Här kan du välja mellan att:
Byta lösenord
Gå direkt till passbokningen
I Matrikel (BAS‐K) få tillgång till dina registeruppgifter.

Byta lösenord

Du kan enkelt byta lösenord under fliken ”Min Sida”. Här skriver du in det användarnamn och lösenord som du fått och registrerar sedan det nya lösenord du väljer (sammanlagt minst 7 tecken, siffror och/eller bokstäver).

Boka pass (vakt, torr- & sjösättning)

Välj Schema
Under rubriken Visa schema kan du (om det finns flera scheman) välja vilket schema du vill boka.

Här kan du ladda ner en lathund om du vill ha mer information.

 

Dalbo båtsällskap är en ideell förening som främjar båtliv och tillvaratar medlemmarnas intressen kopplat till det. Sällskapet är beroende av alla medlemmars arbetsinsatser och engagemang. Dels i form av viss arbetsplikt och nattvakt, men också genom att medlemmar frivilligt och på eget initiativ ställer egna kunskaper och färdigheter till klubbens förfogande.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Dalbo Båtsällskap - som medlem kan du ställa dig i kö för båtplats. Alla kan bli medlem och blir det genom att betala in 2400 kr (2000 kr inträdesavgift, 400 kr medlemsavgift).

Medlem blir du genom att;
1) Skicka in ansökan genom att registrera dig hos SBU (Svenska Båtunionen). Klicka på "Sök medlemskap" för att komma till sidan.
2) Ansökan registrerats och en faktura för inträdes- och medlemsavgift skickas till angiven mailadress.
3) När vi mottagit din inbetalning får du ett bekräftelsemail på din köplats.

Det är många som vill ha sin båt i Dalbo båtsällskap och det är därför kö till platserna. Kötid och att köande båt passar på ledig plats bestämmer tilldelning.

Hamnkapten anvisar ledig hamnplats till den som enligt kölista står på tur.

Medlem med hamnplats som står i begrepp att byta båt, och därför har behov av större eller mindre plats, har företräde till lediga platser gentemot den som står i tur att anvisas plats för första gången. Önskemål om byte av hamnplats, på grund av båtbyte, skall vara skriftlig och göras till hamnkapten senast sista februari – kölista för platsbyte finns upprättad. Garanti till plats kan ej ges vid byte till större/mindre båt.

Vid frågor om ansökan kontakta:

Sekreterare
sekreterare@dbs.nu

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

In your opinion, what is CBD's primary advantage?

CBD's primary advantage is that it is a natural remedy with few side effects. CBD is effective in treating anxiety, depression, pain, and seizure disorders. It is also being studied for its potential to treat cancer and Alzheimer's disease. CBD oil is available online and can be shipped to your door discreetly and easily. You can also find products in some health food stores cbd online and dispensaries. The oil can be used topically or taken orally. CBD capsules are also available.

What are the side effects of using CBD cream?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that cbd cream may interact with other medications, so it's always best to speak with a healthcare professional before using it.

What prompted you to give Just CBD a shot?

CBD cream is not well studied, so the side effects are not well known. However, some people have reported adverse effects such as skin irritation and dryness. It's also important to note that https://wayofleaf.com/cbd/brands/justcbd-review and thought I would give them a shot. I’m glad I did! They have a great selection of products, their prices are very fair, and the quality of their CBD is top notch. Their customer service is also excellent. Overall, I’m very impressed with CBD and would highly recommend them to anyone looking for a reputable CBD company.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154