Avsluta medlemskap

Här kan du avsluta ditt medlemskap och din båtplats i Dalbo båtsällskap. Skyldighet att tillse att vakttjänst blir utförd kvarstår även om vaktpliktig utträder ur sällskapet under pågående vaktsäsong. Erlagd deposition återbetalas först efter det att medlemmen fullgjort sina skyldigheter.

Avsluta båtplats
För dig som önskar vara kvar som medlem i klubben. Tex om du har för avsikt att skaffa en ny båt inom några år och vill hålla dig fortsatt uppdaterad i båtklubbens intressen. Depositionen återbetalas och vid en eventuellt ny båtplats måste depositionen betalas in på nytt..

Avsluta båtplats och medlemskap.
Depositionen återbetalas och dina uppgifter raderas ur vårt medlemsregister.

Jag önskar säga avsluta följande:

Dalbo båtsällskap (DBS) är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtliv och sjösport, och värna dess historiska funktion och originalitet i stadsmiljön. Sällskapet skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i anslutning till båtlivet och – genom att bedriva utbildnings-, tävlings- och ungdomsverksamhet – verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Mail: dalbo@dbs.nu
Tel: 08-978155

Besöksadress:
Torsslowsbacken 1
Hägersten

Postadress:
Box 464
129 04 Hägersten

Org nr: 802000-6154