Höstmöte 18 november

Höstmötet äger rum måndagen den 18 november kl 19. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 oktober.Hälsning Fredrik Aronsson, ordförande  Jesper Skog, sekreterare      ...

Städdag

Nu är nästan alla båtar i sjön men vi har ju en del att städa innan vi kan börja njuta av båtlivet. Tisdagen den 11 juni kl. 18.30 flyttar vi pallmaterial, trailers och har lite allmän sommarstädning Klubben bjuder på korv och solsken....

Sjösättning

I helgen, 11 och 12 maj,  kl. 08.00  är det sjösättning för resterande båtar (med undantag för de som ansökt om att få stå kvar på land).Vid frågor angående sjösättningen, kontakta hamnkapten, hamnkapten@dbs.nuNi som inte har skickat in försäkringsbevis, skicka det...
Grillkväll

Grillkväll

14 maj kl. 19.00 anordnas det grillkväll och bjuds på Björns bästa burgare. För alla nya medlemmar kommer vi även ha ett kort informationsmöte för att senare ägna oss åt god mat och pingis. Den som slår vaktchefen får en egen övervakningskamera. Anmälan görs i BAS, på...
Försäkringsbevis

Försäkringsbevis

Alla båtar i Dalbo båtsällskap måste vara försäkrade. Innan sjösättning ska alla medlemmar ha visat upp giltigt försäkringsbevis. Skicka till sekreterare@dbs.nu Ange i ämnesrad: Försäkringsbevis + medlemsnummer....