23 Mars kl 18 och framåt kommer några ur styrelsen att vara på plats i klubbhuset med nya båtplatsavtal till alla. Kom ner och skriv i ert avtal nu innan sjösättningen. Alla med båt ska få ett nytt avtal och bifogat till det så kommer det att finnas en bilaga där ni skall rapportera vilken bottenbehandling/färg ni har. De som redan har lämnat en sådan rapport behöver inte lämna en gång till.  För mer info, kontakta hamnkaptenen.